Fuente: democracia estudio

“10 MINUTS PER A LA VALL D’ALBAIDA”

Ahir a la vesprada es va resoldre en 10 minuts la sessió plenària de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida. La veritat és que, si tenim en compte que es tractava de temes molt importants, com ho són els pressupostaris, el temps invertit així com el debat desenvolupat, semblen més propis d’un pati de col·legi que d’una Entitat Supramunicipal que proveeix a 34 municipis de serveis tan bàsics, com pot ser la recollida del fem.

En el primer punt de l’ordre del dia de la sessió, es va posar en coneixement de la sala que la Mancomunitat està obligada a refondre els dos crèdits bancaris que té signats en un únic. El que no es va voler recordar, és que l’Entitat està en aquesta situació pel fet que fa uns pocs anys la Mancomunitat va actuar com a entitat creditícia, en pactar amb alguns Ajuntaments un calendari de pagaments dels seus respectius deutes. D’aquesta manera la Mancomunitat es veia abocada a sol·licitar crèdits bancaris per a salvar aquesta situació, i així tots els habitants de la Comarca assumíem el pagament d’uns interessos que corresponien a eixos Ajuntaments morosos. La cosa no tindria res a objectar si no fóra perquè als pocs mesos, alguns d’eixos Ajuntaments morosos, i en especial, l’Ajuntament d’Albaida amb el seu Alcalde al capdavant, treia pit presumint d’un superàvit de més d’un milió d’euros.

Sembla lògic pensar que en aquest moment, el primer que hauria de fer la Mancomunitat és renegociar el pla de pagament amb aquest Ajuntament. Però clar!!  Qui és el recentment elegit flamant Vicepresident de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida? Oh Sorpresa!!! l’alcalde d’Albaida. Entendrà fàcilment el lector que es preferisca continuar carregant el pagament dels interessos en tots els habitants de la Comarca, mentre que el Consistori “albaidino” continua presumint de la seua gestió econòmica.

En el segon i últim punt a tractar, tan sols vull ressaltar el que la portaveu del PP i Alcaldessa de Bellús va exposar de manera palmària: – la Mancomunitat està en fallida tècnica- . El sorprenent és que ningú va intentar rebatre els seus arguments. Tan sols el president Sr. Gomar va afirmar que “era una situació heretada”. Segurament el president va oblidar que en l’etapa anterior també era ell qui ostentava el càrrec.

 

Jose L. Oltra